Bizde Kentimizi DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esaslar çevçevesinde bizde dönüşüm içinde çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 

 

MALTEPE Aydınevler bölgesinde Kentsel Dönüşüm Projesi ile baş-layan MARMARA LIFE Konut projesi 3 Blokta 222 Bağımsız Bölüm olarak projelendirilmiştir.
 
Mevcut bölgede 5 Parsel 4481 m2 den oluşmakta olup toplamda 35 Arsa sahibiyle anlaşılmıştır. %50 %50 oranında yapılan anlaşma ile daire sahipleriyle NOTER sözleşmesi yapılmıştır.